Om Holmestrand dykkerklubb
1971

Holmestrand Dykkerklubb ble stiftet i 1971, og har siden den gang hatt 40-50 medlemmer i snitt. Klubben har hele tiden hatt en jevnt god aktivitet, både med dykking i sjøen i Oslofjorden og på turer i inn- og utland. Dykking arrangeres på 2 faste ukedager hele året bortsett fra i ferietiden. Pr. 31/12-2007 har klubben 57 medlemmer. I tillegg kommer familiemedlemmer som blant annet deltar på bassengaktiviteter og andre klubbarrangementer.

Klubben er også svært aktiv med bassengaktiviteter for barn, ungdom og voksne, og satser sterkt på rekruttering gjennom blant annet ved å jevnlig arrangere fridykkerkurs for barn, og apparatdykkerkurs for ungdom over 15 år. Også videreutdanning av klubbens medlemmer legges vekt på. Mange av klubbens medlemmer er videreutdannet til dykkeleder nivå.

Siden 1990 har dykkerklubben hatt tilhold i Ødegårdsbua, en gammel verneverdig bygning på havna i Holmestrand. Her har vi hatt møtelokale, lagerlokale for klubbens utstyr, kompressorrom, samt kaiplass til klubbens båter på utsiden.

Disse lokalene har klubben i alle år fått låne vederlagsfritt fra kommunen frem til juli 2004. Hele bygningen skal nå restaureres og omgjøres til flerbruks-lokale med blant annet kystkultursenter/museum.

Vi er snart ferdige med det nye klubbhuset, det gjenstår bare noe maling og litt rørarbeid osv. kompressoren er på plass og vi holder alle møtene her.

For 2016 gjelder

Hovedmedlemskap med luftkort koster 900,- Kr i året.
Hovedmedlemskap uten luftkort koster 400,- Kr i året
Juniormedlem ( under 16 år ) koster 100,- Kr i året

Har du lyst til å melde deg inn i Holmestrand dykkerklubb, send en mail til Bjørn Farnes
Med navn, adresse, tlf nr, mail adr og hva du har av dykkerkurs fra før.

       
       
       
Hdk logo o9g link tilbake til forsiden
link for � komme til startsiden link HDK info link Aktiviteter link Kontakter link dykkesteder link til linker