Politiattest for personer som har verv og tillitsoppgaver i Holmestrand Dykkerklubb.

 
    Styret skal avkreve politiattest av alle ansatte og frivillige som skal utføre oppgaver
for idrettslaget som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige
eller mennesker med utviklingshemming.
 
   

Styret skal oppnevne en person som er ansvarlig for å håndtere ordningen med politiattest
i idrettslaget. Det skal også oppnevnes en vararepresentant.

De ansvarlige for dette i Holmestrand Dykkerklubb er Kjetil Nygaard og Simen Farnes(vara)

 
   

Mer om ordningen kan du lese her.

For å lese dokumentet trenger du

 
Hdk logo o9g link tilbake til forsiden
link for å komme til startsiden link HDK info link Aktiviteter link Kontakter link dykkesteder link til linker