Klubben


Leder:

tlf:

E-post

 

Nestleder:

tlf:

E-post

 

Kasserer: Bjørn Farnes

tlf: 906 89 845

E-post

 

Sekretær:Anders Billing Høijord

tlf: 482 91 822

E-post

 

Styremedlem:

tlf:

E-post

 

Varamedlemer: ,


Materialforvalter:
Sikkerhetsleder:
Utdaningsansvarlig:
Webmaster:
Tur og aktivitetsansvarlig:

     
     
     
Hdk logo o9g link tilbake til forsiden
link for � komme til startsiden link HDK info link Aktiviteter link Kontakter link dykkesteder link til linker